Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

DJC
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Tập đoàn hành trình kim cương

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316180366

Trụ sở Doanh nghiệp:

12 Trần Thị Điệu, P. Phước Long B, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908022098