Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ketoanqueen.vn

Tên miền phụ:

ketoanqueen.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH KT Queen

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315788698

Trụ sở Doanh nghiệp:

60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0848608484