Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

boniva.com.vn

Tên miền phụ:

boniva.vn, socolaboniva.vn, socolaboniva.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Bo Ni Va

MST/ĐKKD/QĐTL:

0306281950

Trụ sở Doanh nghiệp:

21 Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838130525