Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nguyenaudio.com

Tên miền phụ:

paradigm.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Nguyễn Audio

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312626547

Trụ sở Doanh nghiệp:

53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

38530053

Website chưa được phê duyệt