Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ctydtp.vn

Tên miền phụ:

http://trendmicro.net.vn;http://ctydtp.com.vn;http://ctydtp.com

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty TNHH MTV Đỉnh Thái Phong

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310318473

Trụ sở Doanh nghiệp:

55A Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

84838338518