Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

island.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MTV Nông trang Island

MST/ĐKKD/QĐTL:

1500704856

Trụ sở Doanh nghiệp:

77/7 Bình Thuận 1, Hòa Ninh, Long Hồ

Tỉnh/Thành phố:

Vĩnh Long

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0703503282