Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 F99-Giao trái cây tại nhà Công Ty CP Đầu Tư Và Công Nghệ F99 Xem Chi tiết
2 Houze Công ty Cổ phần Houze Group Xem Chi tiết
3 Carota Công ty Cổ phần Dịch vụ CAROTA Xem Chi tiết
4 PRIS Công ty TNHH PRIS Xem Chi tiết
5 Ứng dụng Wabi2b CÔNG TY TNHH WABI VIỆT NAM Xem Chi tiết
6 ttJOBs Công ty Cổ phần Ong Chúa Xem Chi tiết
7 Danh Y Công ty TNHH Tư vấn HMHS Xem Chi tiết
8 KKday Công ty TNHH KKDAY Việt Nam Xem Chi tiết
9 G1 Mart Công ty TNHH GALAXYONE Xem Chi tiết
10 Ứng dụng HSP - omni Công ty Cổ Phần HSP Toàn Năng Xem Chi tiết