Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 iSofHcare Công ty TNHH 1 thành viên ISOFHCARE Xem Chi tiết
2 GV Công Ty Cổ Phần GV ASIA Xem Chi tiết
3 GiGI Công ty TNHH Một Thành Viên Cashless Xem Chi tiết
4 365 Tìm Việc Công Ty TNHH MTV Nguồn Nhân Lực 365 Xem Chi tiết
5 Ak8 - Chợ khuyến mại Công ty TNHH Một thành viên Trường thịnh Xem Chi tiết
6 Ứng dụng CCOL Công ty CP Dịch vụ Công chứng Trực tuyến Xem Chi tiết
7 My Honda+ Công ty Honda Việt Nam Xem Chi tiết
8 BookingCare Công ty Cổ phần Công nghệ BookingCare Xem Chi tiết
9 VNSHOP Công ty TNHH Thương mại điện tử VNSHOP Xem Chi tiết
10 Redmek CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REDMEK Xem Chi tiết