Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhuanguyenba.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty TNHH Nguyên Ba

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302996475

Trụ sở Doanh nghiệp:

450 An Dương Vương Phường 10, Quận 6, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

62900502