Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Now Ideas
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH công nghệ và phần mềm Nowpay

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315265271

Trụ sở Doanh nghiệp:

199 Calmette P. Nguyễn Thái Bình Q. 1 Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0335116699