Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

khoiminhco.vn

Tên Doanh nghiệp:

công ty TNHH Thương Mại Khôi Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301909712

Trụ sở Doanh nghiệp:

BB5 Cư Xá Bắc Hải, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0839770417