Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

icart.vn

Tên miền phụ:

cart.net.vn

Tên Doanh nghiệp:

Giỏ Hàng Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

8347988454

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 48, Tổ 2, Mỹ An B, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo, Tiền Giang

Tỉnh/Thành phố:

Tiền Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0829696189