Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 Topenland Công Ty Cổ Phần Topenland Việt Nam Xem Chi tiết
2 MedOn Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế số MED-ON Xem Chi tiết
3 IGHTK tra cứu đơn hàng Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm Xem Chi tiết
4 Medpro - Giải pháp tiếp cận y tế thông minh Công ty Cổ phần ứng dụng PKH Xem Chi tiết
5 F99-Giao trái cây tại nhà Công Ty CP Đầu Tư Và Công Nghệ F99 Xem Chi tiết
6 Houze Công ty Cổ phần Houze Group Xem Chi tiết
7 Carota Công ty Cổ phần Dịch vụ CAROTA Xem Chi tiết
8 PRIS Công ty TNHH PRIS Xem Chi tiết
9 Ứng dụng Wabi2b CÔNG TY TNHH WABI VIỆT NAM Xem Chi tiết
10 ttJOBs Công ty Cổ phần Ong Chúa Xem Chi tiết