Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

pcbackan.npc.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Điện lực Bắc Kạn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0100100417-028

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tổ 3, phường Đức Xuân, Tp. Bắc Kạn, Bắc Kạn

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Kạn

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02813812202