Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vicare.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần VICARE

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313566851

Trụ sở Doanh nghiệp:

4F, 70 đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0473006008