Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietglove.vn

Tên miền phụ:

vietglove.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Găng Việt

MST/ĐKKD/QĐTL:

3702150298

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 180 - P. 9, Q. 5, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838350896