Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

abc
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty ABC

MST/ĐKKD/QĐTL:

6666666666

Trụ sở Doanh nghiệp:

S5-14, Gamuda Gardens, Tran Phu, Hoang Mai, Ha Noi

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0916578887

Ứng dụng chưa được xác nhận