Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Genetica - DNA testing and counseling
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Gene Friend Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108276596

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tầng 6, Số 62A Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

1900599927

Ứng dụng chưa được duyệt