Chương trình đánh giá tín nhiệm website Thương mại điện tử

Thông tin chi tiết

Tên chương trình đánh giá tín nhiệm:
Hệ thống Tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại điện tử

Tên miền chương trình đánh giá tín nhiệm:
safeweb.vn

Tên tổ chức đánh giá tín nhiệm:
Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Số ĐKKD/QĐTL:
1921/QĐ-BCT

Địa chỉ trụ sở:
25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm

Số điện thoại:
0422205363

Email:
hangbtt@ecomviet.vn

Biểu tượng tín nhiệm:Danh sách website được gắn biểu tượng tín nhiệm