Chương trình đánh giá tín nhiệm website Thương mại điện tử

Thông tin chi tiết

Tên chương trình đánh giá tín nhiệm:
Tín nhiệm quốc gia

Tên miền chương trình đánh giá tín nhiệm:
vietwebrating.com.vn

Tên tổ chức đánh giá tín nhiệm:
Công ty Cổ phần Thăng Long Đông Dương

Số ĐKKD/QĐTL:
0105601664

Địa chỉ trụ sở:
262 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Số điện thoại:
0439284828

Email:
chikc@vnsec.vn

Biểu tượng tín nhiệm:Danh sách website được gắn biểu tượng tín nhiệm