Chương trình đánh giá tín nhiệm website Thương mại điện tử

Thông tin chi tiết

Tên chương trình đánh giá tín nhiệm:
Ngân Lượng đảm bảo

Tên miền chương trình đánh giá tín nhiệm:
nganluong.vn

Tên tổ chức đánh giá tín nhiệm:
Công ty CP Ngân Lượng

Số ĐKKD/QĐTL:
0106001236

Địa chỉ trụ sở:
Tầng 12A, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, P MInh Khai, Q Hai Bà Trưng,

Số điện thoại:
0436320986

Email:
peace@peacesoft.net

Biểu tượng tín nhiệm:Danh sách website được gắn biểu tượng tín nhiệm