Danh mục Doanh nghiệp

STTTên Doanh nghiệpMã số thuếLĩnh vực kinh doanh
1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SONG PHƯƠNG 3603010500 Thiết kế quảng cáo, thiết kế in ấn, tổ chức sự kiện, in ấn, mua bán mực giấy văn phòng phẩm,..