THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Ứng dụng
Tên ứng dụng: daunhotchac.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Vinh
STTHệ điều hànhTên ứng dụngĐịa chỉ ứng dụngLogo
1 247Androiddaunhotchac.com https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daunhotchac
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đỗ Thị Mười
MST/ĐKKD/QĐTL: 1800711678
Trụ sở Doanh nghiệp: 509/25 Khu vực Long Thạnh A - Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt - Thành Phố Cần Thơ
Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 07103851161

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm