THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 3kshop
Địa chỉ tên miền: 3kshop.vn
Người chịu trách nhiệm: Lý Quốc Khánh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Tam Ca
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311804194
Trụ sở Doanh nghiệp: 14 nguyễn văn giai, phường Đakao, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0914345357

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm