THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tech Plaza Việt Nam
Địa chỉ tên miền: techplaza.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Văn Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tech Plaza Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106814792
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 140 Phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0432000468

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm