THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nguyenlieuphache.vn
Địa chỉ tên miền: nguyenlieuphache.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Quang Thành Chung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304879304
Trụ sở Doanh nghiệp: Y10 HỒNG LĨNH, PHƯỜNG 15, QUẬN 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873036868

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm