THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://vn.myherbalife.com/
Địa chỉ tên miền: vn.myherbalife.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Thị Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Herbalife Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309069208
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 26 đường Trần Cao Vân, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838279292

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm