THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: myphamhanquoc.com
Địa chỉ tên miền: myphamhanquoc.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Thiên Chương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hoàng Thiên Chương
MST/ĐKKD/QĐTL: 41J8022208
Trụ sở Doanh nghiệp: 31đường Nguyễn Tiểu La, Phường 5, quận 10, TP Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0949960739

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm