THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vivavivu.com
Địa chỉ tên miền: vivavivu.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Thanh Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần trực tuyến Biển Đông
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311779371
Trụ sở Doanh nghiệp: Phòng 200, Saigon Riverside Office, 2a-4a Tôn Đức Thắng, Phường Bến nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873052233

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm