THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồng hồ Hiệu
Địa chỉ tên miền: anhkhuesaigon.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Quang Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 1101780735
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 104 Hùng Vương, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839270317

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm