THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khoiminhco., ltd
Địa chỉ tên miền: khoiminhco.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Trãi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: công ty TNHH Thương Mại Khôi Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301909712
Trụ sở Doanh nghiệp: BB5 Cư Xá Bắc Hải, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839770417

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm