THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mua bán Golf
Địa chỉ tên miền: muabangolf.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Oanh Mỹ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Trần Thị Oanh Mỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304794435
Trụ sở Doanh nghiệp: 496 Hậu Giang, P. 12, Q. 6
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902855445

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm