THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thaoduocquy.net
Địa chỉ tên miền: thaoduocquy.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thịnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Trà Thảo Dược Đức Thịnh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313029913
Trụ sở Doanh nghiệp: 1306 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 903112074

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm