THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://sangiaodichtudonghoa.com/
Địa chỉ tên miền: sangiaodichtudonghoa.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thiết bị đo lường và điều khiển
MST/ĐKKD/QĐTL: 0103678189
Trụ sở Doanh nghiệp: 847 Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 04335344933

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm