THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Luật Thành Phố
Địa chỉ tên miền: luatthanhpho.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Trung Kiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Luật Thành Phố
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310376203
Trụ sở Doanh nghiệp: 1056 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839118581

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm