THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kimnguyen.vn
Địa chỉ tên miền: kimnguyen.vn
Người chịu trách nhiệm: Diệp Kiến An
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Kim Nguyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310198663
Trụ sở Doanh nghiệp: 186C Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838539744

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm