THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Linh Kiện Thy Hương
Địa chỉ tên miền: linhkienbansi.com
Người chịu trách nhiệm: Đoàn Quang Bảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đoàn Quang Bảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 8004230993
Trụ sở Doanh nghiệp: 246A nguyễn Thái Bình, P. 12, Q.Tân Bình, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909173730

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm