THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà xe chín nghĩa
Địa chỉ tên miền: chinnghia.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Nghĩa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Chín Nghĩa
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300339552
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 06 Hà Huy Tập, P. Nghĩa Chánh , TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0553820820

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm