THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://pcbackan.npc.com.vn/
Địa chỉ tên miền: pcbackan.npc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Bá Phong
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Điện lực Bắc Kạn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100100417-028
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 3, phường Đức Xuân, Tp. Bắc Kạn, Bắc Kạn
Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02813812202

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm