THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://bewin.net.vn/
Địa chỉ tên miền: bewin.net.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Thanh Giàu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309829522
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 88 đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838506868

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm