THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lixiapp.com
Địa chỉ tên miền: lixiapp.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Nhất Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH NEXTADS
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313822248
Trụ sở Doanh nghiệp: Tòa nhà H2, 196 Hoàng Diệu, P. 8, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873006367

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm