THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Betagold Milk
Địa chỉ tên miền: betagold.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quý
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc tế Betagold
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300759733
Trụ sở Doanh nghiệp: thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0931981981

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm