THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: tramangcaucamthieu.vn
Địa chỉ tên miền: tramangcaucamthieu.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Minh Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cẩm Thiều
MST/ĐKKD/QĐTL: 2200736640
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 86, ấp Vĩnh Kiên, X. Vĩnh Quới , Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985583515

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm