THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Oktoberfest Việt Nam
Địa chỉ tên miền: oktoberfestvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Huy Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông - Khách sạn Thương mại An Đông
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304938912-001
Trụ sở Doanh nghiệp: 18 An Dương Vương, P. 9, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38336688

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm