THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Pha lê Sài Gòn
Địa chỉ tên miền: phalesaigon.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lại Thế Văn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Pha lê C VÀ C
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303242135
Trụ sở Doanh nghiệp: 142 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839111200

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm