THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kissho Japanese Restaurant
Địa chỉ tên miền: kissho.wmcvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Hương Quỳnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ - Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301827763-001
Trụ sở Doanh nghiệp: số 5, Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02835210715

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm