THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.purvietnam.com
Địa chỉ tên miền: purvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Dương Hồng Hạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đình Bách
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312627075
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Lê Quang Định, P. 13, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918545259

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm