THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty TNHH Global - Hùng Vương
Địa chỉ tên miền: global-hungvuong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trọng Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Global - Hùng Vương
MST/ĐKKD/QĐTL: 3603305769
Trụ sở Doanh nghiệp: Nhà Máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương, KCN Thạnh Phú, X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3865004

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm