THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty TNHH Hùng Vương - Bình Phước
Địa chỉ tên miền: betongbinhphuoc.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thế Nghiệp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hùng Vương - Bình Phước
MST/ĐKKD/QĐTL: 3800752389
Trụ sở Doanh nghiệp: KCN Đồng Xoài 1, Ấp 4, X. Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3813666

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm