THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Dược Phẩm Bảo Phương
Địa chỉ tên miền: baphaco.com
Người chịu trách nhiệm: Tạ Xuân Hiệp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106445993
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 6, Số 95 Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 8432535047

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm