THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hophilong.vn
Địa chỉ tên miền: hophilong.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Quốc Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hồ phi long
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304273150
Trụ sở Doanh nghiệp: 53 Bis Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839206380

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm